Meteen naar de inhoud

Oudercommissie

Oudercommissie Spelerij Maatjes: Dyan de Vin, Maaike Veltman, Manon Schoone en Elin van Brenk.

De oudercommissie komt gemiddeld 4x per jaar bij elkaar en adviseert de directeur van Spelerij Maatjes gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Dat zijn onder meer:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • de openingstijden
  • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
  • wijzigingen van de prijs van de kinderopvang

Verder kan elke ervaring die ouders hebben bij Spelerij Maatjes als input dienen voor verbeteringen of het op peil houden van de dienstverlening. De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op Spelerij Maatjes. Het is belangrijk dat de oudercommissie weet wat er onder ouders leeft en dat ouders de oudercommissie weten te vinden.

De oudercommissie is te bereiken via: