Ga naar de inhoud

Waarin is Spelerij Maatjes anders dan anderen? Waarin onderscheiden we ons als BSO?

 • We bieden meer flexibiliteit en maatwerk in de opvang vraag. Een paar voorbeelden:
  • Opvang op studie- en vakantiedagen is ook mogelijk bij 1 of 2 kinderen
  • Een gemiste opvangmiddag kan altijd geruild worden
  • Verzoeken om ruil- en extra dagen kunnen altijd gehonoreerd worden
  • Voor elke opvangvraag wordt een “op maat” oplossing gezocht,  bijv. de (tijdelijke) opvang van vluchteling kinderen, kinderen met een rugzakje (PGB), een ouder die een keer om 6.30 de deur uit moet, etc.
 • Een afwijkend beroepskracht – kind ratio. In de reguliere naschoolse opvang wordt er gemiddeld per 11 aanwezige kinderen 1 pedagogisch medewerker ingeroosterd. Bij de Spelerij is er bewust gekozen voor een lagere ratio: 1 pedagogisch medewerker op 7 kinderen. Daar houden we ook aan vast. Zodat er meer ruimte is om aandacht te hebben voor kleinere groepen en individuele kinderen. Elk kind wordt zo echt gezien.
 • HBO geschoolde pedagogisch medewerkers: 3 van de 7 medewerkers hebben een HBO achtergrond met ruime kennis over en ervaring met de leeftijdsgroep (4 t/m 12 jaar).
 • Diversiteit van leeftijden in het team: deze lopen uiteen van 20 t/m 65 jaar. Dus niet alleen maar jongere (en goedkope) pedagogisch medewerkers maar ook wat oudere medewerkers met veel ervaring.
 • Een meewerkend eigenaar (HBO geschoold en ruime ervaring), die daardoor direct in contact is met de kinderen, ouders en collega’s. Daardoor is er een beter en reëler zicht op de daadwerkelijke kwaliteit van dienstverlening dan bij een eigenaar / manager “achter de schermen”.
 • Aanwezigheid mannelijke medewerker(s). Naast 3 mannelijke medewerkers, zijn er doorgaans ook 1 of meerdere mannelijke stagiaires aanwezig. Dit zorgt voor een leuke en goede balans in het personele team en in de sfeer naar de kinderen toe. Er kunnen op deze manier ook voldoende echte “jongens” activiteiten aangeboden en begeleid worden.
 • Aanwezigheid sportmedewerkers. Twee medewerkers hebben ook een sportachtergrond, waardoor er een structureel afwisselend sportaanbod mogelijk is.
 • Een leuke locatie buiten de school. Spelerij Maatjes heeft de visie dat het voor kinderen prettiger is om, na schooltijd, hun vrije tijd door te brengen buiten de school. Zodat er na een schooldag geen associatie meer is met de school en de kinderen direct in het gevoel en de sfeer van eigen vrije tijd komen.
 • We zijn een maatschappelijk betrokken onderneming. Er wordt onder meer samen gewerkt met de lokale Stichting Binding.
 • Samenwerking met ouders: Spelerij Maatjes is in 2009 samen met een groep ouders opgezet. De directe samenwerking met ouders heeft zich sindsdien voortgezet, onder meer in de vorm van een (goed bezette) oudercommissie. Bij grote organisaties ontbreekt deze vorm van samenwerking c.q. inspraak doorgaans, doordat er een te grote afstand is tussen ouders en organisatie (doorgaans een manager achter de schermen).
 • Spelerij Maatjes richt zich alleen op naschoolse opvang (core business) van 4-12 jarigen en is daarin dus gespecialiseerd. Bij andere organisaties is dagopvang doorgaans de core business (opvang kinderen van 0 – 4 jaar) en is de naschoolse opvang een dienstaanbod erbij.
 • We werken met 40-weken contracten (schoolweken), voor gewenste opvang tijdens vakantiedagen kun je je kind apart opgeven. Je zit bij Spelerij Maatjes daarmee niet vast aan een verplichte afname van een x-aantal vakantiedagen c.q. -weken (vakantiepakket). Er zijn immers ouders die tijdens de vakantieweken geen opvang nodig hebben, zij worden bij ons dus niet opgescheept met onnodige extra kosten hiervoor.