Ga naar de inhoud

Welkom op de website van Spelerij Maatjes, de BSO in Wijk bij Duurstede die ouders en kinderen het meeste maatwerk en flexibiliteit biedt. In een persoonlijke sfeer en met een kleinschalige werkwijze. Op onze website staat de meest basale informatie voor ouders beschreven. Voor een nadere persoonlijke kennismaking, een verdere uitleg over onze werkwijze en eventueel een rondleiding, zijn ouders en kinderen ten alle tijde welkom op onze locatie!

Spelerij Maatjes is een kleinschalige kinderopvangorganisatie in Wijk bij  Duurstede die zich volledig richt op voor-, naschoolse en vakantie opvang van kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar.

We leveren flexibiliteit en maatwerk en dat betekent dat elke vraag van ouders ondersteund wordt. Mocht het niet binnen Spelerij Maatjes kunnen, dan zoeken we samen met de ouders naar passende oplossingen voor hun zoon of dochter.

Spelerij Maatjes kiest daarbij bewust het profiel van maatschappelijk betrokken onderneming. Er wordt onder meer samen gewerkt met de lokale Stichting Binding.

De nadruk in de financiële bedrijfsvoering ligt primair op het dekken van de kosten en het borgen van continuïteit en minder op het maken en vergroten van winst. De winst vloeit daarom voor het grootste deel terug in de organisatie (materialen en activiteiten voor de kinderen).